Miło nam Państwa poinformować, iż Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ponownie uhonorowała nas certyfikatem „Dobrego Instalatora”. Certyfikaty przyznawane są firmom znajdującym się na terenie naszego województwa, które zgłoszą chęć oceny swojej działalności i poprawnie przejdą proces weryfikacji. Certyfikaty przyznawane są w porozumieniu z BIMs PLUS. Akcja nadawania certyfikatów zorganizowana została przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości po raz pierwszy w 2004 roku. Wówczas certyfikat otrzymało 70 firm, w gronie których znalazł sie również nasz zakład. Cel jaki postawiła przed sobą Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości to promocja jakości, systematyczne jej podnoszenie oraz zwiększanie zaufania klienta do usługodawcy. Mamy nadzieję, iż certyfikat ten stanie się prestiżowym wyróżnieniem gwarantującym naszym klientom wysoką jakość usług.
Certyfikat jaki otrzymaliśmy świadczy o dobrej jakości naszych usług, ale jednocześnie motywuje nas do dalszego zwiekszania poziomu usług przez nas świadczonych.

Eko-Sanit

to firma prywatna zajmująca się działalnością usługową w zakresie instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła, instalacji wody ciepłej i zimnej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji,  kanalizacji a także instalacji gazowych.

Eko-Sanit

szczycący się również mianem „firmy rodzinnej” rozpoczął swoją działalność dnia 16 maja 1989 roku w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy – Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług pod numerem 3473.

Eko-Sanit

jest zakładem zatrudniającym niewielką, lecz doświadczoną ilość pracowników. Nieduża ilość zatrudnionych osób gwarantuje szybki kontakt klienta z osobą na właściwym stanowisku bez długiego i zbędnego przełączania rozmowy od biurka do biurka. Dzięki temu również procesy projektowania i realizowania planu skracają się.

Wszystkie pomysły i opracowania wychodzą od właściciela stosując zasadę – „nie ma uniwersalnej instalacji dla wszystkich pomieszczeń i budynków”. Stosując się do powyższej zasady wszyscy pracownicy realizują swoje zadania z najwyższą precyzją i poświęceniem.

O jakości usług świadczą jednak zrealizowane przez firmę przedsięwzięcia, a należy do nich np. trzyletnia współpraca z przedsiębiorstwami w Niemczech.