Czym są pompy ciepła

Odnawialne źródła energii są coraz częściej dostrzegane przez tych, dla których ważny jest nie tylko codzienny komfort, ale i niższy koszt utrzymania domu lub obiektu użytkowego. Jednymi z „urządzeń przyszłości”, które w ostatnich latach zyskały wielu nowych użytkowników i których popularność rośnie z roku na rok, również w naszym kraju, są pompy ciepła. Czerpiąc energię z gruntu, wody i powietrza, przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów ogrzewania i stanowią doskonałą inwestycję na wiele lat.

Sposób działania

Działanie pompy ciepła polega na tym, że pobiera ona energię ze środowiska naturalnego (źródła o niższej temperaturze), a następnie przekazuje ją do instalacji w budynku (źródła o wyższej temperaturze) i dlatego jej pracę często porównuje się z pracą lodówki, która działa na podobnej zasadzie. Dolnymi źródłami ciepła, z których pobierana jest energią, mogą być grunt, woda albo powietrze, natomiast górnym jest woda w instalacji. Warto zwrócić uwagę, że urządzenie nie produkuje energii bezpośrednio, ale przekazuje ją, a do działania potrzebuje energii elektrycznej.

Etapy działania pompy:

  1. Z dolnego źródła, za pomocą czynnika obiegu (gruntu, wody lub powietrza), pobierana jest energia.
  2. Czynnik zostaje podgrzany w parowniku, a następnie oddaje ciepło do czynnika chłodniczego.
  3. Czynnik chłodniczy zostaje podgrzany, w związku z czym zamienia się w gaz i odparowuje.
  4. Gaz zostaje sprężony, po czym przechodzi przez zawór rozprężny, a pozyskane w procesie ciepło trafia do skraplacza.
  5. Gaz o obniżonej temperaturze i ciśnieniu wędruje do parownika.

Potem następuje ponowny odbiór energii, a proces ten powtarza się i jest nieprzerwany, dzięki czemu użytkownik ma pewność bezproblemowego działania pompy ciepła przez cały czas, bez konieczności jej obsługi.

Pompy ciepła dzieli się na trzy typy, w zależności od rodzaju dolnego źródła, z którego odbierana jest energia. Mamy więc pompy gruntowe, powietrzne i typu woda-woda.

Czy warto?

Choć ten rodzaj urządzenia grzewczego cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, a liczba zalet znacznie przewyższa ilość wad, niekiedy pojawiają się wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z większych kosztów, jakie należy ponieść w związku z zakupem i montażem pompy ciepła, w porównaniu do tradycyjnych pieców i kotłów. W niektórych przypadkach nie ma również możliwości zainstalowania urządzenia, bo nie pozwala na to np. poziom wód gruntowych.

Warto jednak zwrócić uwagę na liczne zalety, do których zaliczamy:

  • Znacznie niższe koszty ogrzewania niż w przypadku konwencjonalnych metod ogrzewania. Chociaż koszt zakupu urządzenia i montażu jest wyższy, inwestycja zwraca się w przeciągu kilku-kilkunastu lat.
  • Bezobsługowe działanie – odpowiednia temperatura będzie utrzymywana przez cały czas, również pod nieobecność użytkownika.
  • Brak konieczności doprowadzania przyłącza gazu, składowania paliwa czy tworzenia specjalnego pomieszczenia (kotłowni) – urządzenia zajmują niewiele miejsca, a ich nowoczesny wygląd nie wpływa negatywnie na estetykę przestrzeni.
  • Cichą pracę i wiele funkcji, dopasowanych indywidualnie do potrzeb użytkownika.